Vijf ontwerpen

Er waren uiteindelijk vijf ontwerpen en vier mogelijkheden voor realisatie. Na overleg is besloten om de volgende vier kunstenaars een opdracht te verlenen hun ideeën verder uit te werken en tot een definitief schetsontwerp te komen:

Hiermee werd een eerste fase afgerond waarin de publieke verantwoording van de deelnemende kunstenaars en de organisatoren centraal stond. Een van de doelen van artistiek onderzoek is de uitkomsten van onderzoek aan de openbaarheid prijs te geven en ter discussie te stellen. De kunstenaars hadden weinig of geen ervaring met deze opzet maar bleken de openheid van de discussie, het bij elkaar in de keuken kijken, en het doen van onderzoek zeer te waarderen. Dit gold overigens ook voor de andere betrokkenen.