Realisering van de plannen

De tweede fase was die van de realisering van de plannen. Deze periode, die gekenmerkt werd door grote tijdsdruk omdat subsidies altijd in een bepaald tijdsbestek uitgegeven moeten worden, was voor elk project heel anders. Gemeenschappelijk was echter de confrontatie van het tuinontwerp met de buitenwereld. Zodra een idee post wil vatten in de concrete wereld ontstaan er botsingen en wrijvingen. Toch heeft geen van de projecten hier uiteindelijk onder geleden. Sterker nog, in een aantal gevallen zijn de uit te voeren tuinen nog scherper geformuleerd of gunstiger uitgevallen dan voorzien. De verbinding met dorpsbewoners die enthousiast werden over een ingreep in hun publieke ruimte heeft hier zeker aan bijgedragen.

Edward Clydesdale Thomson voor zijn 'Garden Fence' in Diepenheim.

Edward Clydesdale Thomson voor zijn ‘Garden Fence’ in Diepenheim.