Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak beschrijft niet alleen de inhoudelijke aspecten en doelstellingen van het project, maar bevat ook de opzet van het geheel waarin publieke discussie een belangrijk onderdeel is. Omdat besloten was met name kunstenaars om een reactie te vragen – het gaat per slot van rekening om een Kunstvereniging – en niet bijvoorbeeld landschapsarchitecten die hierin zijn gespecialiseerd, zijn eerst een vijftal kunstenaars benaderd en één jonge landschapsarchitect.

De benaderde kunstenaars en de landschapsarchitect hebben op een speciaal georganiseerde en goedbezochte expertmeeting in het voorjaar van 2013 hun ideeën en ontwerpen getoond. Vanwege de tweeledigheid van de onderzoeksvraag (zie hierover meer in de bijdrage van Peter Sonderen) was er een jury samengesteld die bestond uit een kunstenares, Sarah van Sonsbeeck, en de kunsthistorica/filosofe Laura van Grinsven. Zij bevroegen op kritische wijze de kunstenaars en de landschapsarchitect over hun uiteenzettingen, hun ideeën en hun ontwerp. Het publiek discussieerde mee en kon na afloop een voorkeur uitspreken.