Nieuw begrip verschijnsel tuin

Nu alle projecten in de wereld zijn gezet en hun natuurlijke loop zullen krijgen – een tuin houd je immers nooit in de hand – hopen de curatoren en de Kunstvereniging dat het verschijnsel tuin voor de lezer nooit meer hetzelfde zal zijn. Als een paar ideeën die naar voren komen nieuwe opvattingen over de tuin van de toekomst doen ontstaan, is wat ons betreft het project geslaagd. De visies die de kunstenaars hierop ontwikkeld hebben, laten ons in ieder geval niet meer los.

Uitzicht vanuit 'De Boomtuin' van Jeroen Kooijmans.

Uitzicht vanuit ‘De Boomtuin’ van Jeroen Kooijmans.