Ideeschets

Het lectoraat Theorie heeft daarop een eerste ideeschets geschreven onder de titel Tuinen van de 21e eeuw. Het basisidee was hedendaagse kunstenaars te vragen zich te buigen over het verschijnsel tuin en daarnaast de Kunstvereniging uit te dagen een zogenoemd ‘living archive’ in te richten voor de tuin. Het voorstel heeft uiteindelijk geleid tot een uitgebreid gemotiveerd Plan van Aanpak onder de iets gewijzigde titel: The Non Urban Garden. Diepenheim moet het onderscheid met de culturele mogelijkheden van de stad inzetten en/of uitbuiten om de ver houding van kunst en natuur op scherp te zetten. De niet-stedelijkheid is daarbij haar kracht. De Kunstvereniging heeft dit alles ter harte genomen en met behulp van een ruimhartige subsidie van de provincie Overijssel werd het mogelijk artistieke onderzoeken naar de tuinen van de 21e eeuw in een niet-urbane context in gang te zetten. Als curatoren werden Peter Sonderen en Joop Hoogeveen gevraagd.

De inhoud van het bijenarchief van Doris Denekamp en Jimini Hignett voor het project 'If Bees Are Few...'.

De inhoud van het bijenarchief van Doris Denekamp en Jimini Hignett voor het project ‘If Bees Are Few…’.