Boek ‘The Non Urban Garden’

Het boek The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw biedt een overzicht van de projecten van de vier kunstenaars. De teksten over hun werk zijn samengesteld door Marlies van Hak. We hebben landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen, naar aanleiding van zijn eerder ingediende ontwerpvoorstel, gevraagd zijn ideeën over de metropolitane tuin in een essay verder uit te werken en te reageren op de overige projecten vanuit zijn landschapsarchitecturale invalshoek.

Naast de kunstenaars en de landschapsarchitect zijn vier specialisten uitgenodigd hun visie te geven op The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw. Een ervan, Piet Oudolf, is door Martien Frijns geïnterviewd. Oudolf is een van de bekendste tuinontwerpers van Nederland en laat zijn tuinen verschijnen in onder meer grootstedelijke gebieden als die van New York (The High Line). Het interview, met daarin bijzondere aandacht voor een ambachtelijke benadering van de tuin, vond plaats in zijn eigen tuin in het kleine dorp Hummelo. De drie overige auteurs zijn Ann Meskens, filosofe en ooit opgeleid als hovenier; zij vraagt in haar essay aandacht voor de digitale representatie en beleving van de tuin; Erik de Jong, Artis hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur, richt zich vooral op de tuin als handeling, als plek waar iets gebeurt; Saskia de Wit, ten slotte, die in juni 2014 promoveert aan de TU Delft op Hidden landscapes: The Metropolitan Garden and the Genius Loci, zoomt in op de aspecten binnen/buiten als regulatieve krachten in en van het landschap. Peter Sonderen, lector Theorie in de kunsten bij ArtEZ en medecurator van The Non Urban Garden, analyseert de aan het project ten grondslag liggende vragen en geeft het project een specifieke context aan het begin en einde van het boek. Hij gaat in op de betekenis van de competitie en het artistiek onderzoek en op welke wijze dat laatste geleid heeft tot vormen van kennis die in alle uitingen vande projecten en dit boek tezamen tot uitdrukking komen.

Boek 'The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw'.