Boek

BoekTHUG

Peter Sonderen, Joop Hoogeveen, Marlies van Hak (red.) 128 pagina’s, Nederlands en Engels gebonden, volledig in kleur Uitgeverij afdh ISBN 9789072603371 € 19,50

Kunstvereniging Diepenheim heeft al jaren een speciale belangstelling voor tuinen. Vandaar haar project The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw. De Kunstvereniging stelde een aantal kunstenaars twee eenvoudige vragen: ‘Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw? En wil je daar ook een ontwerp van maken?’ Er kwamen vier antwoorden: De onbegrensde tuinen, een Garden Fence om Diepenheim, een Boomtuin en letterlijk dichter bij de grond de bijentuin If Bees Are Few…

Dit boek biedt een overzicht van de projecten. De kunstenaars gaven hun visie op basis van artistiek onderzoek; landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen vatte samen en vergeleek.

Daarnaast vroeg de redactie enkele deskundigen naar hun ideeën over The Non Urban Garden. Een van hen, de internationaal bekende tuinontwerper Piet Oudolf, werd geïnterviewd. De drie andere denkers schreven een essay. Filosofe Ann Meskens vraagt aandacht voor de digitale representatie en beleving van de tuin; Artishoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur Erik de Jong richt zich vooral op de tuin als handeling, als plek waar iets gebeurt; landschapsarchitect Saskia de Wit bespreekt de aspecten binnen-buiten als regulatieve krachten in en van het landschap. Peter Sonderen, lector Theorie in de kunsten bij ArtEZ, leidt het boek in en uit en bespiegelt over de wijze waarop het artistiek onderzoek verliep.

Nu alle projecten in de wereld zijn gezet en hun natuurlijke loop zullen krijgen – een tuin houd je immers nooit in de hand – hopen de curatoren dat het verschijnsel tuin voor de lezer nooit meer hetzelfde zal zijn. Als een paar ideeën die in dit boek naar voren komen nieuwe plannen over de tuin van de toekomst doen ontstaan, is het project geslaagd. De visies die de kunstenaars hierop ontwikkeld hebben, komen in dit boek even meeslepend aan de orde als de gedachten van de essayisten. Tuinen zijn van alle tijden en veranderen mee met de tijden. Een fascinerend proces.

Wilt u dit boek bekijken? Kijk dan bij ons doorbladerboek.