REIZEN met Birthe 

Voor De onbegrensde tuinen plantte Birthe Leemeijer met behulp van vrijwilligers duizenden wilde tulpenbollen op verschillende locaties door het land. Ze strooide ze in wolken en stroken, ogenschijnlijk willekeurig, over het landschap uit. Geboren uit een fascinatie voor onbegrensdheid werd de tulp – bekend om zijn statische verschijning – gekozen in wilde vorm. Uitgestrooid en geplant in het landschap gaat hij misschien verwilderen en zich onafhankelijk verplaatsen, op zoek naar zijn bestemming. De wereld lijkt in dit werk geen ‘maat of grens’ meer te hebben, hetgeen wellicht ook op zou kunnen gaan voor alles wat we als natuur bestempelen (heeft de natuur als geheel een schaal of maat?). Het werk toont een bijzondere band tussen mens en tuin waarin de creator van deze ‘tuin’ de natuur slechts een zetje lijkt te geven.

Het vervolg of einde is ongewis en dat is precies de bedoeling. Alhoewel het werk haaks lijkt te staan op de meer klassieke benadering van de tuin als een aan een huis gelieerd en min of meer gefixeerd object, is het een mooi voorbeeld van een ultieme uiting van cocreatie van mens en natuur. De fascinatie voor de natuur met haar eigen wetten en logica en de nieuwsgierigheid naar het ongewisse vervolg van de ingreep hebben des te meer te maken met de essentie van het object ‘tuin’. Hoe de tuin zich zal verplaatsen, zal reizen, groeien, evolueren, bloeien – dat is voor zowel creator als toeschouwer steeds weer een nieuwe gewaarwording van de wetten van de natuur. De onderneming zelf lijkt een reis, en betrekt zich op de hang naar dat wat zich ‘elders’ afspeelt. Een vlucht naar nieuwe en onbekende werelden. Een groeiend verlangen om te werken aan een toekomst waarvan we nog niet weten hoe die zal zijn. Dit werk is een migrerend geheel, grenzeloos en eindeloos reizend, gebaseerd op de innige band tussen de natuur, de tuin, zijn creator en verzorger. En juist dat maakt het een tuin – de mens haalt de natuur naar zich toe, maakt contact en wordt geboeid door haar logica en laat zich meevoeren op een oneindige vlucht de onbegrensde ruimte in.

T. clusiana var, chrysantha Tubergens Gem aan de Nijenhuizerlaan in Diepenheim.

T. clusiana var, chrysantha Tubergens Gem aan de Nijenhuizerlaan in Diepenheim.