ONTVOUWEN met Edward 

Het werk van Edward Clydesdale Thomson toont aandacht voor de wijze waarop wij in onze omgeving wonen en hoe wij onze tuinen gebruiken. Begrenzingen zijn daarin zeer wezenlijk en roepen allerlei gevoelens en vragen op. Soms zijn grenzen nadrukkelijk aanwezig of voelbaar, soms zijn ze politiek en juridisch en niet direct ruimtelijk te herkennen. Binnen de context van het metropolitane landschap zijn afbakeningen continu in beweging en komen er voortdurend nieuwe bij of vervagen ze juist. De complexiteit van dit netwerk groeit daardoor.

In het werk Garden Fence wordt deze complexiteit zichtbaar en ervaarbaar gemaakt als fysieke grens in de vorm van een artistiek hekwerk aan de rand van het dorp. Het vormt een afscheiding tussen dorp/huis/tuin en landschap, robuust en kwetsbaar tegelijk. Enerzijds bakent het iets af, anderzijds zorgt de onvoltooidheid ervan dat de grens multi-interpretabel is. Hoe zwaar weegt hij, en hoe strikt is hij? Deze fysieke begrenzing suggereert enerzijds een fixatie van een plek maar toont anderzijds de notie dat veranderlijkheid onontkoombaar is. Hoe strikter de grens aanvoelt, hoe groter het verlangen deze uit te dagen.

Wellicht schuift de grens ooit op door onze expansiedrang en aspiraties om de tuin groter te maken en steeds meer van de ongetemde wereld te ontdekken en bij ons domein te betrekken. Daarnaast raakt de tuin ook aan de discussie wat de tuin als ruimtelijke eenheid nu eigenlijk voor een schaal heeft. Schermt het hekwerk enkele vierkante meters af of is de tuin in dezen misschien het gehele dorp? Die betekenis mag de toeschouwer er wellicht vooral zelf aan toekennen. Hoe een tuin eruit ziet, maar ook wat hem begrenst of definieert komt voort uit een persoonlijk motief en een individuele manier van betekenis geven.

'Garden Fence' van Edward Clydesdale Thomson.

‘Garden Fence’ van Edward Clydesdale Thomson.