INZIEN met Doris en Jimini

Doris Denekamp en Jimini Hignett agenderen met hun werk If Bees Are Few… de urgente aanpak van wereldwijde bijensterfte door monocultuur en gebruik van pesticiden in de agrarische sector. Dit gebeurt enerzijds met een tuin als publicatie, en anderzijds met een ruimtelijk object. De publicatie, ‘de boektuin’, is geen naslagwerk maar vormt een wezenlijk onderdeel van het werk. De gedachte aan een wereld zonder bijen wordt hierin uitgewerkt. Uit de kaft van zaden ontstaat wellicht een tuin voor de toekomst. Een aanvulling op de ruimtelijke installatie. Met deze installatie van bijenkasten, zowel versteend als met levende have, wordt de toeschouwer aan het denken gezet.

Op een relatief kleine plek komen dood en leven bij elkaar. Er spreekt ernst uit het werk, maar ook levendigheid en de aanzet tot een nieuw begin. In deze tuin wordt de natuur in een tastbare vorm naar binnen gehaald.

Naast dat de natuur in dit werk de kracht van nieuw leven laat zien, toont het ook haar kwetsbaarheid. Het roept wellicht een dubbele aandacht bij de toeschouwer op. Enerzijds de vreugde en energie van de werkende bijenvolkeren, anderzijds een begrip voor de ernst van de wereldwijde situatie van deze diersoort en de wens om hier iets mee te doen. Het liefst zouden we de natuur in al haar pracht (in dit geval de levende bijenvolkeren in deze tuin) voor altijd zo bewaren. Eenzelfde verlangen dat ook in de meer klassieke, keurig aangeharkte en gesnoeide siertuinen speelt.

Dit werk is bovenal een poëtische reflectie, een toonkamer van schoonheid en malaise tegelijk. Het toont de maatschappelijke betrokkenheid van zijn makers en communiceert een bespiegeling. Het schept ruimte voor gedachten, inzicht en reflectie over flora, fauna en tuinen.

'If Bees are Few...' van Doris Denekamp & Jimini Hignett.

‘If Bees are Few…’ van Doris Denekamp & Jimini Hignett.