Druk

Ook op de metropolitane landhonger is van toepassing dat er door continue groei en verandering droesem ontstaat. Het metropolitane landschap is dus niet een volledig aaneengesloten verstedelijkt landschap. De tussenruimte is echter steeds schaarser en kleiner en ze staat voortdurend onder druk.

Traditioneel proberen we in Nederland die druk te ondervangen of te beperken door een onderscheid te suggereren tussen ‘landelijk’/non urban en ‘stedelijk’/urban. Deze in de diverse Nota’s Ruimtelijke Ordening (VROM) verankerde terminologie is discutabel. Vooral omdat het onderscheiden van dergelijke termen op de schaal van een land als Nederland niet erg wezenlijk lijkt als men bedenkt dat het wereldlijke metropolitane landschap zich niets van landsgrenzen aantrekt. Je zou kunnen stellen dat Nederland ‘slechts’ een onderdeel is van een metropolitaan netwerk van gigantische schaal. De paar vierkante kilometer die in de Nederlandse ruimtelijke planning als ‘landelijk’/non urban wordt bestempeld is slechts een druppel op de gloeiende plaat van het mondiale metropolitane landschap. Vanuit dat perspectief is de niet-bebouwde ruimte in ons land dus ‘slechts’ een klein stukje droesem.

De Randstad op weg naar 2015. Studienota verstedelijking Randstad 1995-2015. (Vierde Nota).

De Randstad op weg naar 2015. Studienota verstedelijking Randstad 1995-2015. (Vierde Nota).