Vier onderzoeken

Peter Sonderen (curator The Non Urban Garden)

We begonnen met het stellen van de simpele vraag: ‘Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw? En wil je daar ook een ontwerp van maken?’ Wat voor antwoorden hebben we gekregen? Welke onderzoeken zijn gedaan? Zijn er daadwerkelijk tuinen gerealiseerd en waar lijken ze op? Om te beginnen kunnen we vaststellen dat de ontwerpen en de verhalen van de kunstenaars niet of nauwelijks op elkaar lijken. Dat is ook niet zo vreemd omdat we ook een keuze hebben gemaakt en verschillend werkende kunstenaars hebben benaderd en  uitgedaagd. Maar ook dan moet het verschil nog blijken. Dat is gelukt. Er zijn vier heel verschillende tekstuele presentaties geweest en er zijn vier sterk uiteenlopende ontwerpen tot stand gekomen die elkaar in meerdere of in mindere mate aanvullen. Het artistieke onderzoek is op verschillende wijzen aangepakt.