Het onderzoek van Edward Clydesdale Thomson

De Garden Fence van Edward Clydesdale Thomson is wat dat betreft bijna een verticale reactie op Kooijmans, hoewel ze elkaars ontwerpen pas bij de presentatie zagen. Het is een snijdende ingreep in de natuur. Hier wordt door een speciaal ontworpen silhouet een grens aangegeven tussen het dorp Diepenheim en het buitengebied. Diepenheim wordt daarmee zelf een tuin; waarom zou je er inderdaad nog een ontwerpen? Voor het ontwerp heeft Thomson heel uitgebreid literatuuronderzoek gedaan waarbij de Schotse omgeving waarin hij opgroeide regulatief gewerkt heeft. Met name de vergeten maar niet onbelangrijke tuinontwerper Robert Lorimer die Thomson liever een abstract beeldhouwer noemt, heeft hem aangezet na te denken over grenzen in de natuur überhaupt. Door de open structuur van het silhouet wordt bovendien niet alleen de materiële aarde gescheiden maar wordt ook de ijle lucht in tweeën gesplitst.

Schetsontwerp voor 'Garden Fence', januari 2014.

Schetsontwerp voor ‘Garden Fence’, januari 2014.