Het onderzoek van Doris Denekamp en Jimini Hignett

Doris Denekamp en Jimini Hignett hebben voor If Bees Are Few… uitvoerig onderzoek gedaan naar de rol en relatie van de bij en zijn natuurlijke omgeving.  Dit onderzoek wordt nog verder uitgewerkt in de zogenaamde ‘boektuin’ en in het monument voor en de uitvliegbasis van de bij in het buitengebied van Diepenheim. Insteek van hun onderzoek is om door middel van (met name recente) wetenschappelijke kennis en literatuur bloot te leggen welke bevruchtingsmechanismen noodzakelijk zijn voor een vegetatieve tuin als zodanig. Het monument laat zien dat dood en leven samen horen en ook de boektuin toont aan dat kennis toegepast kan worden zodat de tuin zelf(s) in de grond voortleeft. Er zijn dus bij hen op verschillende niveaus tuinen in ontwikkeling die uiteindelijk alle ten doel hebben de mogelijkheden voor een tuin in de 21e eeuw zichtbaar te maken en te creëren. De tuin is hiermee eerder een daad dan een ontwerp in klassieke zin; ontwerp en handelen zijn met elkaar verbonden.

Zaaigoed voor de bijentuin.

Zaaigoed voor de bijentuin