Het onderzoek van Birthe Leemeijer

Deze deels ondergrondse activiteit zien we ook terug in het onderzoek van Birthe Leemeijer. Haar onderzoek voor De onbegrensde tuinen richt zich op een aspect dat de politiek-maatschappelijke kant van bloemen, i.c. de tulp, centraal stelt. Haar concept van de onbegrensde tuinen komt voort uit het besef dat planten net als mensen migranten zijn. Met name de tulp is met haar vermeende Turkse afkomst de Nederlandse cultuurruimte binnengedrongen. Dit heeft Nederland als bollenland geen windeieren gelegd, hoewel de tulpenmanie in de 17e eeuw al leidde tot een van de eerste kapitalistische crises. De Aziatische achtergrond van de tulp leidde toen niet tot vragen over de herkomst; nationalisme bestond nog niet. Nu heeft origine wel onze belangstelling en vaak om de verkeerde redenen. De grootscheepse assimilatie van de tulp in rechtlijnige Mondrianeske velden heeft de oorspronkelijke tulp doen vergeten. Leemeijer laat in haar onderzoek heel uiteenlopende bronnen spreken die alle licht werpen op de geschiedenis en ‘Werdegang’ van de (wilde) tulp; ze probeert nu met haar onbegrensde tulpenproject – een leger van 70.000 tulpen – opnieuw Nederland binnen te dringen om daarmee het idee van een grenzeloosheid te bewerkstelligen. Als het project slaagt, steken mogelijk verwilderde en botanische tulpensoorten straks in heel Nederland de kop op. De ‘guerilla garden’ is gestart op de landgoederen en zal straks de steden bereiken. Ook hier dus geen tuin in klassieke zin, maar eerder een subversieve tuin die de hedendaagse maatschappelijke verhoudingen op scherp wil stellen.

T. kaufmanniana en T. turkestanica bij de oude begraafplaats in Diepenheim.

T. kaufmanniana en T. turkestanica bij de oude begraafplaats in Diepenheim.