What if …

If Bees Are Few…, deze ‘what if’ vraag vormt het uitgangspunt van het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp.  Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin? De bij is, als belangrijke bestuiver, een voorwaarde voor iedere tuin, maar juist dit beestje wordt de laatste jaren bedreigd. Monocultuur en het gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben ervoor gezorgd dat er steeds minder bijenvolken overleven.

Inspiratie voor het kunstenaarsboek.

Inspiratie voor het kunstenaarsboek.