Hek

Op een abstract niveau moet de vorm van het hek zich bewegen tussen twee verschillende manieren van denken. Enerzijds moet het een habitat worden. Zij die ermee leven, de inwoners, dieren en planten, moeten het hek in hun leven inpassen. Het moet als tuin behandeld worden, fysiek en/of mentaal. Anderzijds, wil dit gebaar om dit gebied te bezetten een stem van enig belang hebben, dan moet het een verstoring en een abstract principe blijven. Om de polemiek van het plannen maken voor  en het gebruik van land te overstijgen die ik hier heb geschetst, moet de werking van het hek in de eerste plaats tweeledig zijn, zodat het hek zowel conditioneel als absoluut is.

Edward Clydesdale Thomson: Artist impression van de 'Garden Fence'.

Edward Clydesdale Thomson: Artist impression van de ‘Garden Fence’.